Угода користувача

Терміни та визначення.

1) Адміністрація - представники сайту med.research.ua.
2) Сайт - сукупність веб-ресурсів, розташованих в мережі Інтернет в домені med.research.ua і його піддоменів.
3) MED.research - web-сайт з адресою med.research.ua та канал MED.research у Viber.
4) Користувач - будь-яка особа, що пройшла реєстрацію на сайті med.research.ua або каналі MEDresearch у Viber, і уклала цю угоду.
5) Контент - фото, відео, аудіо, графічні і текстові матеріали, розміщені Адміністрацією.
6) Реєстрація – створення облікового запису користувача у вигляді набору умовних ідентифікаційних даних Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює доступ на cайт або до групи в Viber.
7) Опитування – список питань для з'ясування думки користувача щодо предмета та змісту опитування.
8) Особистий кабінет – частина закритої території cайту або групи в Viber, в якій розміщена інформація про Користувача.

Загальні положення.

Угода Користувача розроблена з метою регулювання відносин між MED.research і Користувачем, що здійснює використання функціональних можливостей, інструментів і служб сайту med.research.ua та каналу MEDresearch у Viber.
Пройшовши процедуру реєстрації на med.research.ua або будь-яким іншим способом, використовуючи функціональні можливості, інструменти та служби MED.research відповідна особа гарантує, що ознайомлена з умовами Угоди, а також здійснює повний і беззастережний акцепт (прийняття) умов цієї Угоди.
Ця Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією в будь-який час, шляхом розміщення (публікації) нової редакції. Про зміну і доповнення Угоди Адміністрація інформує Користувача будь-яким з перерахованих способів: публікацією на Сайті, надсилання повідомлення на електронну пошту або на Viber акаунт Користувача. Після отримання такого повідомлення Користувач зобов'язується негайно ознайомитися зі змінами, що відбулися та доповненнями Угоди. Продовження Користувачем використання ресурсів med.research.ua після отримання повідомлення про зміни та доповнення Угоди є вираженням згоди Користувача з ними. Користувач використовує med.research.ua на власний розсуд. Сервіс MED.research надається за принципом «як є », тобто Користувачеві не надається гарантії, що Сайт, а також наданні всередині med.research.ua можливості, сервіси, послуги:
1) функціонуватимуть безперебійно, безперервно, без помилок;
2) будуть відповідати вимогам та очікуванням Користувача.

З огляду на специфіку мережі Інтернет, Адміністрація докладе максимум зусиль, щоб ПЗ, розташоване на сайті med.research.ua, не завдало будь-якої шкоди Вашому майну, при цьому ми не можемо на 100% гарантувати безпеки Сайту med.research.ua, тому Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або шкоду, заподіяну Користувачеві, в тому числі його комп'ютеру, програмному забезпеченню або іншого майну в зв'язку з використанням або неможливістю використання Сайта.

Предмет Угоди.

MED.research пропонує Користувачеві свій сервіс на умовах, що є предметом цієї Угоди. MED.research зберігає за собою право змінювати цю Угоду в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами MED.research після публікації змін до Угоди на сайті med.research.ua, вважається, що Користувач тим самим приймає зміни умов Угоди.

Опис послуг.

MED.research – це безкоштовна служба участі в електронних онлайн опитуваннях, розташована на Сайті за адресою med.research.ua, представляє собою спеціалізоване апаратно-програмне забезпечення для передачі, накопичення та обробки кореспонденції користувачів, а також результатів опитувань, в яких Учасники MED.research приймають участь. MED.research залишає за собою право на власний розсуд додавати, скасовувати або змінювати деякі або всі з запропонованих послуг в будь-який час.

За участь в опитуванні Користувачам нараховуються бали, які накопичуються і відображаються в їх Особистому кабінеті. Будь-який з Користувачів має право на свій розсуд обміняти накопичені в його Особистому кабінеті бали на анонсовані MED.research купони, товари і послуги та інше (далі - купон) від Партнерів MED.research. Найменування партнерів, оголошення про такі акції і терміни їх проведення, вартість конкретного купона розміщена на Сайті med.research.ua.

При обміні балів на купон, Користувач отримує купон в своєму особистому кабінеті. Сума за участь в опитуваннях, накопичена Користувачем, при цьому зменшується на еквівалент обраного купона. Отриманий купон не підлягає обміну або поверненню.

Користувач погоджується в рамках цієї Угоди з тим, що змінивши згодом своє рішення скористатися купоном, він не має права вимагати відновлення на сайті списаної суми, що дорівнює вартості отриманого ним купона.

Всі подальші відносини з використання купона виникають вже виключно між Користувачем і Партнером, зазначеним на купоні. При цьому MED.research не несе ніякої відповідальності із взаємин Користувача і Партнера з приводу вибору і придбання товарів за купони. MED.research гарантує тільки, що придбаний на Сайті купон буде прийнятий зазначеним Партнером для знижки протягом терміну дії купона. Повноваження MED.research обмежуються виключно розміщенням на своєму сайті даної інформації із зазначенням назви Партнера і наданням зазначеного купона. Претензії від Користувача, який отримав купон на Сайті і не скористався ним до закінчення терміну дії купона, прийматися не будуть.

Усі наступні можливі суперечки з приводу придбаних у організації Партнера із застосуванням купона товарів, в тому числі з питання їх вартості, порядку оплати, їх споживчих якостей, термінів придатності і т.д. виникають вже виключно між Користувачем, який здійснив покупку, і організацією Партнером на підставі «Закону про захист прав користувачів» і іншого чинного законодавства України і жодним чином не можуть бути звернені до MED.research, який не несе відповідальності за сам процес покупки і можливі суперечки за підсумками покупки. Після прийняття Продавцем отриманого на сайті купона, всі подальші питання по угоді Користувач адресує тільки до Партнеру, тоді як MED.research не є учасником цієї угоди, не має про неї ніякими відомостей і не може бути притягнутий до участі в такого роду суперечках і розглядах.

Сервис MED.research надається Користувачам, які досягли 16 років, або особам від 10 до 16 років, які мають дозвіл батьків на реєстрацію. MED.research може відмовитися надавати свої послуги будь-яким особам і в будь-який момент на свій власний розсуд.

Послуги безкоштовної служби участі в онлайн опитуваннях MED.research надаються Користувачам, які мають доступ до мережі Інтернет, і встановлене програмне забезпечення для роботи інтерфейсом Сайту, розташованим за адресою med.research.ua, на основі Угоди.

Термін дії Угоди.

Угода вважається таким що набуло чинності і прийнятим Користувачем після проставлення відмітки про згоду (галочки) в спеціальному полі навпроти фрази «Я приймаю умови Угоди та Політики конфіденційності» при реєстрації на Сайті або каналі Viber. MED.research не надає послуги безкоштовної служби участі в онлайн опитуваннях користувачам, які користуються для отримання вищевказаних послуг веб-інтерфейсами іншими, ніж розташований за адресою med.research.ua.

Зобов'язання Користувача при реєстрації, пароль і безпека.

Для участі в опитуваннях безкоштовної службою участі в онлайн опитуваннях MED.research Користувач повинен пройти процедуру реєстрації, для цього необхідно:
1) отримати Запрошення;
2) висловити згоду з умовами Угоди Користувача, шляхом, описаним в розділі «Вступ Угоди в Силу» цієї Угоди.

При реєстрації Користувач повинен надати достовірну, точну та повну інформацію про себе з питань, пропонованих в Реєстраційній Формі. Не допускається виконувати більш ніж однієї реєстрації Користувача на Сайті med.research.ua (Мультіакаунт). При виявленні мультіаккаунтов, Адміністрація залишає за собою право блокувати і видаляти Особисті кабінети таких користувачів. Підтримка цієї інформації в актуальному стані здійснюється в Особистому кабінеті Користувача. Якщо Користувач реєструється в безкоштовній службі участі в онлайн опитуваннях MED.research більше одного разу, надає невірну інформацію або у MED.research є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, MED.research має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу у використанні свого сервісу без збереження та / або виплати накопичених коштів.

Після закінчення процесу реєстрації Користувач отримує логін (еквівалент адреси електронної пошти Користувача) і пароль для доступу до свого Особистого кабінету. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено у Особистому кабінеті на Сайті med.research.ua або в каналі Viber під логіном і паролем Користувача. MED.research має право заборонити використання деяких логинів і / або видалити їх із обігу. Користувач погоджується з тим, що він зобов'язаний терміново повідомити MED.research про будь-який випадок неавторизованого (недозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і / або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка "Вихід") після закінчення кожної сесії роботи зі службами MED.research. MED.research також не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди. Користувач не має права реєструватися в системі більше одного разу.

Поведінка зареєстрованого Користувача.

Користувач погоджується не використовувати безкоштовну службу участі в онлайн опитуваннях MED.research для:

1) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
2) порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
3) обмеження прав меншин;
4) видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
5) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, які Користувач не має права робити доступним згідно із законом або згідно будь-яким контрактним відносинам;
6) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
7) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем "пірамід", "листів щастя" (med.research.ua не використовує можливості Веб-інтерфейсу med.research.ua для рекламної діяльності. Користувач MED.research зобов'язується НЕ здійснювати масові, понад десяти адресатів, несанкціоновані та / або неочікувані одержувачами поштові розсилки рекламного характеру - СПАМ, а також неодноразове неузгоджене надсилання листів одному адресату. Не вважаються СПАМом поштові повідомлення MED.research, спрямовані користувачам, і зміст організаційно-технічної інформації про MED.research);
8) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації будь-яких матеріалів, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші: засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
9) навмисного або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
10) збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
11) неузгодженого надсилання, передачі, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, електронних повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
12) відправки, передачі, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, грубих і образливих виразів і пропозицій;
13) відправки, передачі, в тому числі через Web-форми і в ході участі в опитуваннях населення, текстів і інших матеріалів порнографічного характеру.

Користувач зобов'язується давати інформативні відповіді на питання онлайн опитувань. Якщо у MED.research є серйозні приводи кваліфікувати відповіді Користувача на питання конкретного опитування як незмістовні, MED.research має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу у використанні свого сервісу без збереження накопичених балів.

Перед тим, як прийняти рішення про скасування реєстрації Користувача, MED.research надсилає Користувачеві письмове попередження на вказану при реєстрації в проекті MED.research електронну адресу або акаунт Viber.

Видалення Користувача з бази здійснюється у разі виявлення фактів порушення даного пункту Угоди, скоєних після відправки письмового попередження.

Незмістовними вважаються відповіді і коментарі, що не відносяться до конкретної теми онлайн опитування, що містять ненормативну лексику, набір знаків пунктуації та букв замість слів і т. д. Всі порушення даного пункту Правил користування розглядаються в індивідуальному порядку.

Некомерційне використання.

Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для комерційних цілей будь-якої частини служби участі в онлайн опитуваннях MED.research, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано користувачеві безпосередньо MED.research. MED.researchне несе ніякої відповідальності ні за якими договорами між Користувачем і третіми особами.

Припинення реєстрації Користувача.

Користувач згоден з тим, що MED.research може заблокувати або анулювати реєстрацію Користувача, якщо Користувач буде викритий (за вироком суду, в результаті позасудового розслідування, а також іншими способами) в незаконній діяльності, яка причетна до WEB-сайту med.research.ua в мережі Інтернет або до каналу MEDresearch у Viber. MED.research має право зробити попередження, а також тимчасово або на невизначений термін заблокувати реєстрацію Користувача в проекті, в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди. Надаючи послуги служби участі в онлайн опитуваннях на безоплатній основі, MED.research також може в будь-який момент закрити службу участі в онлайн опитуваннях, з або без попереднього повідомлення. Також Користувач згоден, що MED.research не несе ніякої відповідальності за припинення доступу Користувача.

Користувач має право розірвати відносини з MED.research і відмовитися від реєстрації, скориставшись спеціальним інтерфейсом відповідно до інструкції. При цьому Особистий кабінет Користувача буде видалений, а всі накопичені за участь в опитуваннях бали анульовані.

MED.research має право розірвати відносини з Користувачем в разі порушення останнім цієї Угоди.

Користувач згоден з тим, що MED.research залишає за собою право припинити реєстрацію Користувачів, які не взяли участі в жодному з опитувань, проведених MED.research, протягом 3 (трьох) місяців, або не заповнили профільну анкету Користувача, якщо вони самостійно не призупинили свою участь, скориставшись спеціальним інтерфейсом відповідно до інструкції. При цьому персональна інформація Користувача знищується, а накопичені Користувачем бали за участь в опитуваннях анулюються.

При неодноразовому порушенні користувачем цієї Угоди MED.research зберігає за собою право відмовити останньому в отриманні можливості використання сервісу MED.research на термін до трьох років.

MED.research залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити надання послуг, своєчасно повідомивши про це користувача.

Права власності MED.research.

Користувач визнає і погоджується з тим, що служба участі в онлайн опитуванняхMED.research і всі необхідні програми захищені авторськими правами, торговими марками, патентами, законами про інтелектуальну власність та іншими відповідними українськими і міжнародними законами.

MED.research надає Користувачеві особисте невиняткове і непередаване право використовувати програмне забезпечення, що надається в сервісі по участі в онлайн опитуваннях, на одному комп'ютері або смартфоні, за умови, що ні сам Користувач, ні будь-які інші особи при сприянні з боку Користувача не копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до програмного забезпечення поштового сервісу, наданих Користувачеві щодо Угоди, а також модифікувати поштовий сервіс, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.

Інформація передається Користувачу належить її законному Правовласнику. Ні під час, ні після участі Користувача в Опитуванні, Користувач не набуває прав на надану йому інформацію. Стаючи учасником проекту MED.research, Користувач дає згоду дотримувати сувору конфіденційність і не розкривати третім сторонам інформацію, отриману в ході якого б то не було дослідження, опитування, анкетування або будь-який інший маркетингової дослідницької діяльності, пов'язаної з проектом MED.research.

Звільнення від гарантій.

Користувач розуміє і погоджується з тим, що:

1) Користувач використовує сервіс MED.research на свій власний ризик. Сервіс по участі в онлайн опитуваннях надається "як є". MED.research не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність сервісу щодо участі в онлайн опитуваннях мети Користувача;
2) MED.research не гарантує, що: сервіс по участі в онлайн опитуваннях буде відповідати вимогам Користувача; сервіс по участі в онлайн опитуваннях буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого, отриманого з використанням сервісу щодо участі в онлайн опитуваннях, буде відповідати очікуванням Користувача; всі помилки в програмах будуть виправлені;
3) Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісу щодо участі в онлайн опитуваннях MED.research, Користувач може використовувати на свій власний ризик, на Користувача покладається відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру Користувача і даних Користувача в результаті завантаження цих матеріалів;
4) MED.research не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сервісу щодо участі в онлайн опитуваннях; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінки будь-якої третьої особи в сервісі по участі в онлайн опитуваннях.

Конфіденційність MED.research.

У межах функціонування MED.research забезпечує дотримання конфіденційності інформації про Користувачів MED.research, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Користувач дає згоду MED.research на використання особистої (персональної) інформації в узагальненому вигляді з метою проведення маркетингових досліджень та відбору при надсиланні запрошень до участі в опитуваннях. Більш докладно про захист персональної інформації користувачів можна дізнатися из Політики Конфіденційності.

Фільтрація інформації

Користувача повідомили і він згоден, що надісланна їм інформація проходить певну автоматичну обробку програмами MED.research для повноцінної передачі, прийому і зберігання такої інформації. В обов'язкову автоматичну обробку входить необхідний комплекс заходів з виявлення шкідливих кодів в переданої інформації, а також по можливості їх блокування або видалення (в залежності від складності даного коду і можливостей програмного забезпечення MED.research). Ці заходи вживаються виключно для захисту персональних комп'ютерів Користувача, а також для того, щоб знизити навантаження на обладнання MED.research.

Принцип поваги прав користувачів мережі Інтернет.

MED.research і його Користувачі поважають права третіх осіб, дотримуються сталі традиції і етику мережі Інтернет, не зловживають можливостями MED.research в цілях, що суперечать нормам моралі і моральності.

Перерви в наданні послуг MED.research.

MED.research має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі MED.research з тимчасовим призупиненням роботи. MED.research повідомляє про це Користувачів за один день до початку робіт із зазначенням термінів їх закінчення. Повідомлення може бути надіслано через Особистий кабінет Користувача або через новини на сайті med.research.ua.

У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з MED.research, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування MED.research, можливе припинення роботи MED.research без попереднього повідомлення користувачів.

Порядок розгляду претензій.

Для вирішення спорів, що виникають між Користувачем і MED.research в результаті використання сервіса MED.research, застосовується наступний претензійний порядок:

Користувач, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії MED.research, надсилає останньому по електронній пошті rfq@research.ua, або через Особистий кабінет Користувача у каналі Viber або на сайті med.research.ua, претензію.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання претензії MED.research зобов'язаний викласти свою позицію із зазначених в претензії принципових питань і відправити свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії.

У разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку спір підлягає розгляду відповідно до Угоди.

Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі наданих їм при реєстрації даних.

Зміни і доповнення до Угоди.

Зміни і доповнення до Угоди набирають чинності через 10 (десять) днів після їх опублікування на сайті med.research.ua або пізніше, якщо це вказано в повідомленні.

Користувач має право відхилити додаткові внесення або зміни до цієї Угоди, оголошені MED.research, що означає повну і без будь-яких претензій відмову Користувача від послуг MED.research.

Новації в законодавстві України.

У разі прийняття нормативно-правових актів органів влади України, які зачіпають цілком або в частині функціонування MED.research, MED.research зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні MED.research, спрямованих на приведення останньої у відповідність з новими нормами.

Заключні положення.

Ця Угода набуває чинності в момент підтвердження і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і MED.research.

Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Користувачем і MED.research, всі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція, повинні направлятися MED.research за адресою електронної пошти rfq@research.ua. MED.research відправляє повідомлення Користувачу на ту адресу електронної пошти або акаунт у Viber, які він надав під час реєстрації в сервісі MED.research. Повідомлення вважається успішно надісланим через 24 години після відправлення електронного листа крім випадків, коли сторона, яка відряджає отримала повідомлення, що адреса одержувача невірна. Як альтернативний варіант, MED.research може повідомляти Користувача рекомендованим листом з повідомленням про вручення із зазначенням відправки на поштову адресу, наданої Користувачем під час реєстрації на сервісі MED.research. В такому випадку повідомлення слід вважати відправленим успішно після закінчення 3-х днів з дати відправлення.

Угода є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем і MED.research і регламентує використання Користувачем сервіса участі в онлайн опитуваннях MED.research.

Користувач і MED.research погоджуються про те, що будь-які спори або претензії, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з Угодою, слід спочатку вирішувати шляхом переговорів, а при неможливості домовитися шляхом розгляду в суді загальної юрисдикції по м.Києву. Кожен такий спір або претензія підлягає вирішенню в індивідуальному порядку і не підлягає об'єднанню з якої б то не було іншої претензією або суперечкою, висунутими будь-якої третьої стороною.

Зважаючи на безоплатність Угоди норми про захист прав споживачів до нього не є застосовними. У разі якщо Угоді буде надано інший характер, до неї будуть внесені відповідні зміни з метою дотримання зазначених норм.

Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і MED.research агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Угоди.

Бездіяльність зі сторони MED.research в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє MED.research права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.